Så funkar en behandling

Alla kroppens nerver utgår från ryggraden. Genom bestämda tryck på specifika punkter frigörs stress ur spända muskler. En stress som i spänt tillstånd kan irritera nerverna runt ryggraden. Ett exempel: en smärta i en axel kan egentligen orsakas av spända muskler i nacken.

Nerverna har alltså förskjutit smärtan ut i axeln på grund av att området i nacken är så spänt att nerven där blivit bortdomnade och därför flyttat smärtan ut i axeln. För att starta en BSR process behövs tre möten. Dessa ska ske i en viss ordning.

Besök 1
Första besöket tar 45-60 minuter. Då går vi igenom hur den fysiska situationen ser ut. Frågorna avser den medicinska historien såsom olyckor, fall, frakturer och den livsstil som klienten har. Sen får klienten en första behandling.

Besök 2, sker tre dagar efter första besöket.
Tar cirka 30 minuter.

Besök 3
, sker sju dagar efter andra besöket
Tar cirka 30 minuter

Behandlingen utförs på en horisontell bänk och kläder och skor behålls på.

Kommentera