Detta är BSR

Kroppen tar hand om muskelspänningar på ett mycket organiserat sätt. Den lagrar stress i speciella mönster. BSR-utövare är utbildade att hitta dessa spänningar i musklerna.

Genom speciella tryck på olika punkter runt ryggraden visar kroppen om stress finns. Detta sker genom reflexer som yttrar sig som små rörelser i fötter och ben. Utifrån dessa reaktioner går det sedan att analysera och fastställa behandlingen.

Metoden är effektiv eftersom den baseras på en orsak- och verkanmetodik. Det spända området behandlas genom att trycka med fingrarna, tummen eller händerna i relevanta riktningar och med olika styrka. Denna behandling gör att kroppen frigör spänningen i muskeln, lager för lager.

Till slut släpper muskeln sitt grepp om nerven så att den kan börja kommunicera med hjärnan på rätt sätt igen.

En självläkande process inleds.

Kommentera